تصویر/ تهداب گذاری پروژه بازسازی تنگه تاشقرغان

تصویر/ تهداب گذاری پروژه بازسازی تنگه تاشقرغان


Project Description
  • 0
  • سنبله ۲۱, ۱۳۹۵

وزیر احیاء و انکشاف دهات که به بلخ سفر کرده پروژه ساخت و ساز جاده تنگی تاشقرغان را در ۳ بخش دیوار استنادی، آسفالت جاده و بازسازی دریا تهداب گذاری کرد.