آرشیو ماهانه - جدی ۱۳۹۵

یادی از شهدای بیست و چهارم حوت

متن سخنرانی الحاج عبدالکریم غریق در کانفرانس بنیاد حقوق قربانیان در هالند   بنام خدا و بیاد شهدای گلگون کفن سر زمین مظلوم افغانستان! حضار گرامی و دوستان محترم! محفل امروزی که برای یادآوری از مظلومیت شهدای عزیز مان دائر گردیده است، جای دارد که با دیدی روشن و نگاهی ژرف به آن نگریسته شود، و از حوادثی که منجر به شهادت عزیزان مان شده و از کسانی که باعث چنین جنایاتی شده اند، یاد آوری گردد، زیرا عزیزان مان در این [...]

هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد برحق ملت افغانستان و سرآغاز فروپاشی نظام کمونیزم بین المللی بر ملت افغانستان وملل آزاده جهان مبارک باد.

الحاج محمد عزیز عزیزی امروز چهارشنبه مورخ هشتم ثور سال ۱۳۹۵هجری شمس برابر با بیست و سومین سالگرد پیروزی ملت مسلمان افغان بر اردوی بلشویک شوروی ونظام کودتائی وپوشالی دست نشاندۀ ماسکو در افغانستان است. قبل ازینکه به دست آوردهای این پیروزی بزرگ ملت افغانستان اشاره شود ، جای دارد تا مختصری بر کودتای هفت ثور بعنوان آغاز قیام وحرکت ملت افغانستان در برابر نظام کودتای ثور اشاره داشته باشم. کودتای ثور سال ۱۳۵۷ که با نقشه نابخردانه )کی جی بی [...]

سازمان ومعضلات موجود آن

بهاء الدین ضیا ئی بنام خداوند بزرگ. قسمت اول سازمانی که با چه اهداف وآرمانهای والا، خداپسندانه ومردم باور وارد میدان مبارزه گردید وبا چه نظام اجتماعی، اقتصادی وسیاسی منحط وبیکارۀ دست وپنجه نرم کرد، وبا چه جهشی به یکی ازستونهای قوی وقدرتمند جهاد ومقاومت، نه درکشورومنطقه بلکه درسطح جهان درآمد ونه تنها درسنگرانقلاب وبسیج مردمی بخوبی درخشید بلکه درهمه ابعاد وزوایای زندگی اجتماعی، اخلاقی، وتربیتی جامعه وخصوصاً دربین قشرمهاجروبیجا شده ازوطن کارنامه هایی درخشان وماندگاری ازخود بجا گذاشت واما دیری [...]

واکنش محترم استاد عطا محمد نور به اظهارات اخیر یک عضو شورای عالی صلح !

در پی اظهارات اخیر یک عضو شورای عالی صلح درباره طالبان و برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق کشور، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ خواهان دستگیری وی شد. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به اظهارات «عبدالحکیم مجاهد» یک عضو برحال شورای عالی صلح افغانستان درباره طالبان و برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق کشور واکنش تندی نشان داد و خواهان دستگیری وی گردید. عبدالحکیم مجاهد در سخنانی از طالبان که مقابل [...]