قابل توجه دست در کاران فرهنگ وهنر وصاحبان تلویزیون ها

قابل توجه دست در کاران فرهنگ وهنر وصاحبان تلویزیون ها

سید محمد خیر خواه

 

در وازه کشور ما به روی همگان باز است بدون تمیز خوب وبد زیبا و زشت مبتذل ونا مبتذل همه انواع به اصطلاح هنر ها را از فیلم های بی محتوای هندی گرفته تا انواع رقص های برهنه ونیمه برهنه کشور های همسایه همه را میگیریم وبما فرق نمیکند که چه غذا وخوراک فرهنگی را برای جامعه وملت خود پیشکش میکنیم حتی زنان دارای دو شوهر ه را بعنوان نمونه خانواده به جامعه خود عرضه میکنیم که بنیاد خانواده وتاهل وتعهد همسر نسبت به شوهر وشوهر به همسر را از بیخ وبنیاد بر میکند.

ما از نشرچنین فیلم های خود داری نمیکنم و به نشر آنها ادامه میدهیم ومرجعی هم وجود ندارد که اقلا پرسان کند که در این کشور بی در و پیکر چه میگذرد؟. اگر فیلم های بی محتوای هندی ورقص و آواز خوانی آواز خوانان وهنرمندان(مقلدان) کشور های همسایه را از تلویزیون های افغانستان برداریم دیگر چیزی که بر نامه های خود را صاحبان تلویزیون ها پر کنند برای شان باقی نمی ماند که در تلویزیون های خویش بنمایش بگذارند.

جای خالی همه برنامه ها را فیلم های بی محتوای هندی و رقص ها و آواز خوانی های هنر مندان کشور های همسایه پر کرده واز طرف صاحبان ومجریان تلویزیون ها تشویق وترغیب نیز میگردند وبرای افغانستان هر روز متاسفانه دشمنان جدیدی خلق میکنند وفاصله متدینین کشور را هر روز نسبت به دولت مردان شان بیشتر وبیشتر می سازند وتعداد دیگری را مجددا بکوه ها بالا میکنند و کسی نیست که به عمق این قضیه ومسئله فکر کند ؟

در حالیکه کشور و مردم ما به هزاران در هزار برنامه دینی و علمی و اخلاقی و معلوماتی ضرورت دارند، ما از کشور های همسایه خود رقص و آواز خوانی رقاصه ها وهنر پیشه ها را به عاریت میگیریم ونصف بیشتر وقت تلویزیون های ما با این نوع بر نامه های بی محتوا پر می گردد وعجیب تر اینکه انسانهای (کریه الصوتی) بنام هنر مند و آواز خوان در تلویزیون های کشور ما ظاهر میگردند که خود شان از آواز خود بایست شرم کنند و وقت مردم را نگیرند ولی آنها همراه با چند دختر رقاصه نیمه برهنه در تلویزیون ها ظاهر شده بجای هنر نمائی وآواز خوانی رقاصه ها را نمایش میدهند واز حضور آنها سوء استفاده میکنند وخود را بواسطه آنها بما هنر مند معرفی می نمایند ؟ ووقت همه را میگیرند وضایع میکنند.

وقتیکه جامعه ما بعنوان هنر از چنین بر نامه های از دور و نزدیک اثر پذیر میگردد مگر ما نمیتوانیم در ارائه چیزهای خوب وموثر در کشورهای دور ونزدیک خود اثر گذارباشیم؟ در کشورهای دور ونزدیک منطقه ما چقدر حقوق بشر مراعات میگردد؟ آیا حکومات مادام العمری بشکل غیر دموکراتیک بالای مردمان این مناطق حکم نمیرانند؟ ودیکتاتوران بر سر قدرت نیستند که به زور بالای مردم حکومت میکنند وحق تنفس را از مردم خود گرفته اند ؟

فکر نمیکنید وضعیت بهار عربی و شرق میانه دیگری در منطقه ما در آینده نزدیک در راه باشد و نوبت به اینجا نیز برسد. مردمان مظلومی وجود دارند که فقط حق آزادی میخواهند ومیخواهند حقوق بشری شان رعایت شود وآزادی بیان عقیده و وجدان داشته باشند وبطور خلاصه تپ وتلاش و مبارزه میکنند تا بتوانند حقوق اساسی بشری خود را بدست آورند اگر تلویزیون های ما در رسانیدن صدای مظلومیت آنها بعنوان مسئولیت انسانی در منطقه اثر گذاری داشته باشند مگر گناه خواهد بود؟ در حالیکه چنین زمینه ای امروز بفضل خداوند در کشور ما وجود دارد که مردم ما حرف های خود را آزادانه میتوانند بزنند واز حکومت خود انتقاد کنند.

اشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *