آرشیو ماهانه - جدی ۱۳۹۵

نشست شورای رهبری جمعیت اسلامی بر سر چگونگی گفتگوهابا ارگ

شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی در کابل طی تشکیل  یک جلسه  و خواستار پایان دادن به گفتگوهای استاد عطا محمد نور، رییس شورای اجرایی این حزب با ارگ ریاست جمهوری شده است. شماری از بزرگان و اعضای شورای رهبری  حزب جمعیت امروز در کابل گردهم آمدند و گفتگوها میان آقای عطا و محمد  نور و اشرف غنی، رییس جمهوری را غیر شفاف خواندند. اخیرا محمد اشرف غنی و عطا محمد نور دو بار در کابل و مزار شریف باهم دیدار و [...]

رهبری آینده ای جمعیت اسلامی افغانستان بعد ازشهادت پروفیسور برهان الدین ربانی

نویسنده : بهاء الدین ضیائی   درین ایام ، ایامی که با شهادت استاد ربانی رهبرجمعیت اسلامی افغانستان ، حرف از قیادت و رهبری و اداره و سرپرستی برسر زبان ها است .احساس نمودم تا پیرامون رهبرو رهبری وآیندۀ جمعیت اسلامی افغانستان نقطه نظرات خود را ارائه نموده ودرچنین اوضاع و احوالی که همه برادران و هم فکران ،درجستجوی بهترین گزینه برای اد اره و رهبری جمعیتی اند ، که با همه کم وکاستی و فراز و نشیب ها ، یک [...]