تشکیلات

معرفی تشکیلات موقت  جمعیت اسلامی افغانستان

سه شنبه, ١١ سرطان ١٣٩٢ه ش

%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa

جمعیت اسلامی افغانستان که پس از شهادت استاد برهان الدین ربانی رهبر فقید این حزب بصورت سرپرستی اداره می شد، که سر انجام  تشکیلاتش را بصورت موقت معرفی نمود.
واصل نور مهمند رییس دارالانشای حزب جمعیت اسلامی افغانستان که تشکیلات جدید این حزب را معرفی می نمود گفت:
محترم صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، محترم احمدضیا مسعود و محترم کلیم الله نقیبی به حیث معاونین جمعیت اسلامی افغانستان، سوم: محترم استاد عطا محمد نور به حیث رئیس شورای اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان، محترم واصل نورخان مهمند به حیث رئیس دارالانشاء جمعیت اسلامی افغانستان، محترم عبدالستار مراد به حیث رئیس کمیته سیاسی جمعیت اسلامی افغانستان و محترم عبدالشکور واقف حکیمی به حیث سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان.  وی افزود روئسای کمیته ها بعداً تعیین و انتخاب می گردد..البته از طریق کنگره.
محترم صلاح الدین ربانی گفت : هدف از ساختن تشکیلات موقت اینست که جمعیت اسلامی با راهبرد مشخصی متحدانه وارد عرصه انتخابات پیش رو خواهد شد. جمعیت اسلامی افغانستان در انتخابات آینده قسمی که قبلا به شما گفتم حضور فعال، متحد و منسجم خواهد داشت و انشالله که کاندید هم معرفی می کنیم. ( نقطه عطف  در تاریخ مبازات سیاسی ؟؟؟؟ اعضای ارشد هرکدام با یک کاندید رفتند؟
حزب جمعیت اسلامی افغانستانیكی از حزب های‌ عمده‌ است که سابقه شكل‌گیری آن به‌ سال‌ ۱۳۵۲‌ میرسد، اما نخستین‌ بار در ۱۳۵۵ رسماً تشكیلات‌ جمعیت‌ اسلامی پدید آمد.

موضع گیری شورای رهبری جمعیت اسلامی در برابر سخنان رئیس جمهور کرزی.

شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان طی یک بیانیه سخنان رئیس جمهور کرزی مبنی بر دخالت این حزب در جنگ های داخلی دهه هفتاد را به دور از حقیقت توصیف کرد.
رئیس جمهور کرزی در جمع اشتراک کنندگان جرگه صلح جوانان با اشاره به برخی از اسباب و عوامل این جنگ ها، جمعیت اسلامی افغانستان را نیز یک عامل جنگ خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم
محترم حامدکرزی رئیس جمهوری کشور روز پنجشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۱ زمانیکه درمیان گروهی ازاشتراک کنندگان جرگه صلح جوانان در قصر ریاست جمهوری سخن میگفت، در پاسخ به پرسشی در باره جنگ های دهۀ هفتاد کابل سخنانی ایراد کرد و ضمن اشاره به برخی از اسباب و عوامل این جنگ ها، جمعیت اسلامی افغانستان را نیز یک عامل جنگ خواند.
جمعیت اسلامی افغانستان ضمن محکوم کردن عاملان این جنگ های خانمان سوز و ویرانگر، مراتب تأسف عمیق خود را به این سخنان دور از حقیقت رئیس جمهور که خود در آن وقت سمت معنیت سیاسی وزارت امورخارجه دولت اسلامی افغانستا ن را به عهده داشت، ابراز می دارد.
جمعیت اسلامی افغانستان نه تنها در هیچ زمانی و در هیچ جایی از افغانستان عامل جنگ های داخلی و قدرت طلبانه نبوده است، بلکه پیوسته در راستای آزادی و استقلال افغانستان، رفاه و سعادت مردم مسلمان و نجیب آن مبارزه کرده و در این راه قربانیانی های بی شمار تقدیم کرده است.
بی تردید جنگ های دهه هفتاد کابل یکی از تکان دهنده ترین جنگ های ویرانگر تاریخ کشورماست که شمار فراوانی از شهروندان مظلوم و بی دفاع کابل قربانی آن گردیده اند، اما حقیقت را به آسانی نمیتوان انکار کرد که جمعیت اسلامی افغانستان نه تنها عاملی ازعوامل این جنگ ها نبوده، بلکه در رهبری دولت اسلامی افغانستان در دفاع از استقلال و آزادی، شرف و عزت مردم افغانستان در برابر تهاجم پیشقراولان بیگانه سینه فرزندانش را درکنار سایر نیروهای وطن خواه و آزادی دوست سپر کرد ولی در برابر این جنگ های تحمیلی سر تسلیم فرود نیاورد.
جمعیت اسلامی افغانستان باسایر نیروهای استقلال طلب مؤتلفه اش درحالی این رسالت ملی واسلامی را بدوش می کشید که از کمترین حمایت خارجی برخوردار نبود.
همگان می دانند که دولت اسلامی افغانستان پس از ۱۴ سال مبارزه و جهاد ملت شهید پرور افغانستان جهت تحقق آرمان های بزرگ جهاد، ایجاد یک نظام مردم سالار، جامعۀ مبتنی برعدالت اجتماعی و برخوردار از رفاه و توسعه مستقرشد. استقرار دولت اسلامی افغانستان در طی توافق همه نیروهای جهادی به شمول حزب اسلامی افغانستان در “پیمان پشاور” و سپس شورای اهل حل و عقد صورت پذیرفت و در رهبری آن جمعیت اسلامی افغانستان قرار گرفت.
دشمنان استقلال و آزادی افغانستان جنگ هایی ویرانگر و نامقدس را از آغاز استقرار دولت اسلامی تا آخرین وهلۀ حضور رهبری این دولت در کابل به راه انداختند.
ملت نجیب افغانستان وهمۀ آزاد گان جهان دفاع فداکارانۀ فرزندان افغانستان را در زیر پرچم دولت اسلامی افغانستان در دفاع از آزادی واستقلال در کابل می ستایند و جنگ افروزان را محکوم می کنند.
یکی ازعلایم بارز حقانیت و مشروعیت دفاع دولت اسلامی افغانستان دربرابر جنگ افروزان دهۀ هفتاد همین بس که جمهوری اسلامی افغانستان در دهه هشتاد، با حمایت بیش از ۴۰ کشور جهان راه آن را در مبارزه برضد تروریزم و طالبان تا همین اکنون در کشور ادامه می دهند.
آقای رئیس جمهور باید ملتفت باشند، اگر دفاع دولت اسلامی افغانستان در آن برهه ی از زمان قابل نکوهش باشد، جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست ایشان وهمه کشورهایی که در جنگ های امروزی افغانستان درطی بیش ازیک دهه برضد تروریزم وطالبان سهیم هستند، به طریق اولی قابل نکوهش و محکومیت اند، زیرا به هیچ منطقی نمیتوان مبارزه و جنگ دولت اسلامی برضد تروریزم وطالبان را محکوم کرد، اما جنگ کنونی جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی را مورد تمجید و تقدیر قرارداد.
حوادث جهاد و مقاومت مردم افغانستان نشان می دهد که جمعیت اسلامی افغانستان هرگز در پی حفظ و نگه داری اقتدار سیاسی و انحصار آن نبوده بلکه، همواره منافع و مصالح علیای کشور را برهمه چیز ترجیح داده است. انتقال متمدنانۀ قدرت سیاسی به آقای حامد کرزی پس از فروپاشی رژیم طالبان و ورود نیروهای مجاهدین به کابل می تواند دلیل روشن این مدعا باشد.
ما هرگز نمی خواهیم در صدد تصفیۀ حسابهای گذشته باشیم، اما نباید حقایق مسلم تاریخ را وارونه جلوه داد.
جمعیت اسلامی افغانستان همواره به مبارزه مسالمت آمیز متعهد بوده و اگر زمانی دست به سلاح برده از سر اضطرار و اجبار بوده است؛ تا در برابر مهاجمان و تجاوز گران از استقلال، آزادی و کرامت وطن و مردم دفاع کند.
جمعیت اسلامی افغانستان همواره به وحدت ملی و مشارکت واقعی همۀ شهروندان افغانستان در تعیین سرنوشتشان اعتقاد راسخ داشته و به ارادۀ مردم از طریق انتخابات آزاد و شفاف باور دارد.
جمعیت اسلامی افغانستان امنیت و صلح رایکی از پیش شرط های مهم ثبات سیاسی و توسعه می داند و در راستای تحقق آن از هیچ گونه فدا کاری دریغ نورزیده است.
شهادت رهبر فرزانۀ جهاد ومقاومت مردم افغانستان در این راه و تصدی ریاست شورای عالی صلح توسط سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان جناب محترم صلاح الدین ربانی دلیل انکار ناپذیر آن است.
ما می دانیم که جمعیت اسلامی افغانستان به سان بسیاری از سازمان ها و احزاب دیگر رقیبان و بد خواهانی دارد، اما نمی خواهیم –چنان که گفتیم- حساب امروز و فردای کشور را بر تصفیۀ حساب های پیشین بگذاریم، بلکه باید از تجارب تلخ و شیرین گذشته بیاموزیم و برای پی ریزی شالوده یک افغانستان آزاد، با ثبات و توانا از وحدت، برابری و برادری سود بجوییم و از همه آنچه ما را از این آرمان های بزرگ دور می دارد، بپرهیزیم.
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله .
والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان
دفتر مرکزی
۱۷ سرطان ۱۳۹۱ خورشیدی
کابل/ افغانستان